פרופ' מולי להד העביר השבוע סמינר בפני הסתדרות הפסיכולוגים בקטלוניה. הסמינר כלל הרצאה על השפעת קונפליקט חברתי על חוסן וסדנת מיומנות בהתערבות ראשונית בטראומה