קופ COPE- לחץ, טראומה והחלמה. התמודדות במצבי לחץ, על טראומה והחלמה בדרך סמלית ומטאפורית

198.00