פרסונה PERSONA- דמויות ותדמיות. השתקפות מערכות יחסים בינ-אישיות של הפרט והמשפחה

198.00