EMDR

קורס הכשרה למתחילים - שלב 1

 

הקורס יתקיים במרכז משאבים – רחוב עליית הנוער 7, קריית שמונה.

בתאריכים 28-30/6/2020 (ימים א', ב' ו-ג')

בין השעות 08:30 – 18:00

 
הקורס מיועד לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש: פסיכולוגים, פסיכיאטרים
ועוס"ים בעלי תואר 
MA, מטפלים באומנויות בעלי תואר MA ממוסדות מוכרים.
*עו"סים בעלי תואר BA ובוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה: זקוקים לאישור מיוחד אחרי בדיקה של מקצוע ועיסוק.
הקבלה להכשרה ואישור להתחיל להתנסות בשיטה עם מטופלים מותנים בכך שקיימת הכשרה טיפולית קודמת.
התנאים לקבלת הכרה להכשרה ב-EMDR דורשים 100% נוכחות מלאה בכל הקורס.
חומרי הלימוד, הדרכות לאחר הקורס ותעודה למסיימים כלולים במחיר ההכשרה.

 

לפרטים נוספים- אור 0544221813 or@icspc.org