קורס הכשרה EMDR למתחילים - שלב 1

מדריך ראשי: ד"ר דניאל (דני) קאהן
רכז הקורס: אור רפאל אבנט

תאריכים: 30/6/20, 29/6/20, 28/6/20  (ימים א', ב' ו-ג')
שעות ההכשרה: 08:30-18:00
מיקום: מרכז משאבים, רחוב עליית הנוער 7, קריית שמונה

 לטיפול בפוסט טראומה קיימות גישות רבות, EMDR (Eye Movement Reprocessing and Desensitization)- 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים' (2015 Lialotis, & Shapiro) הינה שיטת טיפול מקיפה ואינטגרטיבית אשר הוכיחה את יעילותה כטיפול למגוון רחב של תלונות נפשיות, סומטיות והתנהגותיות. מחקרים רבים, כולל מחקרים מבוקרים, ובסיס רחב של דיווחי מקרים בכתבי העת המקצועיים, מצביעים על EMDR כיעילה ביותר לטיפול בטראומה. בשנת 2013 ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע את ה-EMDR כאחת משיטות הטיפול בפוסט טראומה היחידות המוכחות ומבוססות על מחקר. בנוסף על כך, השיטה נמצאה כיעילה ביותר בטיפול בהפרעות חרדה, דיכאון, ומגוון רחב של הפרעות פסיכולוגיות אחרות.

המודל עליו מתבסס טיפול ה- EMDR נקראAIP – Adaptive Processing Information  
או 'עיבוד אינפורמציה בצורה אדפטיבית/מסתגלת'. המודל גורס כי קשיים פסיכולוגיים בהווה מבוססים על חוויות קשות מן העבר שמאוחסנות בצורה לא אדפטיבית, יחד עם ייצוגים, מחשבות שליליות, רגשות, ותחושות גוף. הדוגמא הבולטת ביותר הינה הפרעות פוסט טראומטיות, בהן אנשים סובלים בהווה בעקבות אירועי עבר שנתקעו או עובדו בצורה לא אדפטיבית, במיוחד כשטריגרים בהווה מזכירים את חוויות עבר אלו. לפי מודל זה, גם בעיות פסיכולוגיות אחרות מקורן באחסון לא אדפטיבי של זיכרונות טורדניים מן העבר. טריגרים בהווה עלולים להעלות את צורת ההוויה הקשה הקשורה לאותם זיכרונות. יש לציין שלעיתים האדם לא לגמרי מקשר בין תגובתו לבין הזיכרונות ורק חווה את התגובות האוטומטיות, כגון התפרצות זעם, חרדה או פאניקה, התכנסות פנימה, דיכאון, התנתקויות, ועוד. הטענה היא שהמוח מסוגל לעבד זיכרונות אלו ולהפוך אותם לאדפטיביים יותר ועושה זאת בצורה טבעית כשהתנאים מאפשרים זאת. הטיפול ב-EMDR עובד דרך 8 שלבים שעוזרים לנו לאתר ולהעלות זיכרונות/אירועים/חוויות "טראומטיות" בצורה בטוחה מספיק, ובאמצעות גירוי בילטראלי (דו-צדדי) המוח נכנס למצב של הקהיית החוויה הקשה ועיבוד המידע באופן מסתגל.

הקורס הבסיסי ללימוד השיטה EMDR PART 1 – פתוח אך ורק לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש: פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועו"סים תואר MA. מטפלים באומנויות תואר MA, ממוסדות מוכרים. הקורס יעניק ידע וכלים מעשיים שיאפשרו להתחיל לשלב את ה- EMDR בעבודתם הקלינית. כמו כן, דרושות שתי שנות ניסיון בתחום העיסוק המקצועי, בהיקף של חצי משרה לפחות.
*** עו"סים BA ובוגרי בתי ספר לפסיכולוגיה זקוקים לאישור מיוחד אחרי בדיקה של מקצוע ועיסוק.
כל משתתף/ת יקבל חוברת ואת חומרי הלימוד הנדרשים.

על המנחה:  ד"ר דניאל (דני) קאהן
סגן המנהל של המכון ומוסמך כטריינר, מדריך, ומטפל ב- EMDR. ד"ר קאהן הוא סגן המנהל של המכון הישראלי ל- EMDR, והינו טריינר, מדריך ומטפל EMDR מוסמך מטעם EMDR אירופה (וישראל) וחבר ועד של עמותת EMDR ישראל. הוא עובד כפסיכולוג כ- 30 שנה. למד בישיבה אוניברסיטה (YU) בניו יורק וקיבל את התואר השני והשלישי מבי"ס לפסיכולוגיה של ישיבה אוניברסיטה (Graduate FerkaufPsychology of School). לאחר עלייתו לארץ בשנת 1995, עבד במערכת החינוך ופתח קליניקה פרטית. הוא עובד עם מבוגרים ובני נוער, מומחה לטראומה, טראומה מורכבת ודיסוציאציה, לחץ והתמודדות, חרדה, דיכאון, קשיים התנהגותיים, הפרעות קשב וריכוז, קשיים בהורות, וקשיים חברתיים ובין אישיים.
ד"ר קאהן לימד פסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן במשך 20 שנה. היום הוא מלמד EMDR במגוון מסגרות, כולל במכון הישראלי ל- EMDR, באוניברסיטה העברית בירושלים, וביחידה לתגובות קרב של משרד הביטחון.
EMDR הינה פסיכותרפיה שלמה העומדת בפני עצמה ואינה מהווה כלי בלבד. מיד לאחר שלב א' יוכלו המשתתפים להתנסות בשיטה במקרים פחות מורכבים תוך כדי ליווי של הדרכות, ולאחר שלב ב' יוכלו להרחיב את השימוש ב- EMDR למטופלים יותר מורכבים בליווי של הדרכות. ההכשרה ב- EMDR אינה הכשרה לטיפול באוכלוסיות מסוימות ומומלץ לטפל באוכלוסיות אותם המטפלים יודעים איך לטפל בהם או לקבל הכשרות נוספות.

מטרת הקורס:
הכשרת סטודנטים בשיטת EMDR על מנת שיוכלו להתחיל להתנסות ב- EMDR עם מטופליהם בשדה עם הדרכה. בוגר קורס זה יכול להתחיל את תהליך ההסמכה כמטפל מוסמך ב- EMDR ישראל
(ו- EMDR אירופה).
ניתן לראות את תנאי ההסמכה באתר של עמותת EMDR ישראל: www.emdr.org.il

יעדי הקורס:
– הכרת מודל ה-AIP עליו מבוסס טיפול EMDR
– המשגת תיאור של פונה על פי מודל ה- AIP
– הבנת שמונת שלבי EMDR
– תרגול שמונת שלבי הטיפול, הן כמטפל והן כמטופל
– הבנת אופן העבודה על ידי תצפית ועל ידי טיפול
– פיתוח מיומנות וביטחון אשר יאפשרו להתנסות ולטפל באמצעות EMDR עם מטופלים מיד עם תום  הקורס
– הבנת השיטה בצורה מספקת בכדי להתחיל וללמוד פרוטוקולים מיוחדים המיועדים לאוכלוסיות  מיוחדות

התנאים לקבלת הכרה להכשרה ב- EMDR דורשים נוכחות מלאה בכל הקורס, ללא יוצא מן הכלל. בהתאם להוראות מטעם EMDR אירופה, נוכחות תיבדק בתחילת כל יום לימודים ובסופו. ההדרכות הינן חלק חובה של ההכשרה. מי שלא יגיע לקבוצות ההדרכה שנקבעו עבור הקורס יצטרך להשלים הדרכות אלו על חשבונו עם אחד מהמדריכים המופיעים באתר העמותה הארצית לפני שיוכל לקבל את תעודת סיום ההכשרה.  לא יינתנו תעודת הכשרה ולא החזרים או זיכויים כלשהם בגין הפסדת ימי הכשרה או הדרכות מכל סיבה שהיא. שעות הקורס בין 08:30-18:00
לא יינתנו אישורים לאיחור או ליציאה מוקדמת ולכן יש להיערך בהתאם מראש.
הקבלה להכשרה של שלב א' ב- EMDR ואישור להתחיל להתנסות בשיטה עם מטופלים מותנה בכך שקיימת הכשרה טיפולית קודמת כפי שמפורט באתר העמותה: www.emdr.org.il

רשימת נושאים/תכנית הלימודים בקורס:
יום 1 – שלב א:
1. מבוא ל -EMDR ומטרות הקורס
2. רקע של EMDR * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 1
3. מנגנון, מודל, ומתודולוגיה
4. גישה טיפולית של EMDR לפסיכותרפיה * קריאת חובה: Chapter 2 2018Shapir
5. שמונה שלבים של טיפול EMDR
6. שלב 1 : אנמנזה * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 4
7. הליכים לאיתור זיכרונות לעיבוד
8. קריטריונים להתאמה
9. פיתוח תוכנית עבודה ע"פ AIP
10. דוגמאות לקוגניציות שליליות וחיוביות
11. שלב 2: הכנה * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 5
12. פיתוח וחיזוק מקום בטוח
13. פרקטיקום

 יום 2 – שלב א':
14. שלב 3 : הערכה * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 5
15. שלב 4 : הקהיה/עיבוד * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 6
16. שלב 5 : התקנה * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 6
17. שלב 6 : סריקת גוף * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 6
18. שלב 7 : סגירה * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 6
19. פרקטיקום

יום 3 – שלב א':
20. סיוע לעיבוד תקוע * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 7
21. התערבויות לייצוב ופיתוח משאבים
22. אסטרטגיות נוספות לניהול מתחים
23. שלב 8 : הערכה מחדש * קריאת חובה: Shapiro, 2018 Chapter 8
24. סיום תכנית העבודה
25. עיבוד טריגרים נוכחיים
26. תבניות עתידיות
27. אירועים טראומתיים טריים
28. עבודה עם ילדים
29. פרקטיקום 

תעודה:
המשתתפים והמשתתפות בהכשרה יקבלו תעודה בסיום ההכשרה.

 שכר הלימוד:
תנאי תשלום: את התשלום יש לבצע בעת ההרשמה לקורס.
ניתן לפרוס עד 4 תשלומים באמצעות המחאות (צ'קים), או לשלם בפעם אחת בהעברה בנקאית
או במזומן.
לא יישמר מקום עבור נרשמות/ים שלא יבצעו את התשלום!
ביטול השתתפות עד לתאריך 20/05/2020 יוחזרו דמי התשלום במלואם. 
בביטול מתאריך 21/5/2020 לא יוחזר התשלום.

 רכז הקורס: אור רפאל אבנט – לשאלות ובירורים 054-4221813, or@icspc.org

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים/ות
**מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם!!!**