הטבע כולל מגוון אינסופי של גירויים השונים באיכותם ובעוצמתם, אשר נקלטים בעזרת מגוון חושינו. כוח החיים שבטבע מעורר בנו מוטיבציות שונות לחוש, להתמודד, ללמוד ולהתפתח. הטבע מעורר אותנו ברמה הנפשית לצאת למסעות של גילוי הסביבה כדרך לגילוי עצמי. התפתחות ביכולת העיבוד והוויסות החושי קשורה באופן מכריע במוטיבציה של האדם להתנסות במצבים שונים, ובהם מצבים שמצריכים התמודדות.

 

מצאתי את חמשת סוגי המוטיבציה הבאים, השלובים בהוויה המשחקית, כמעוררים את האדם להתנסויות חדשות שיש בהן פוטנציאל לשינוי. פעמים רבות נראה השתלבות בין שניים או יותר מתוך הסוגים הבאים:

1.      המוטיבציה לגילוי העצמי באמצעות חוויית המשחק החושי בסביבה. פעמים רבות ראיתי כיצד מגוון הגירויים שבסביבה גרמו למשתתפים בטיול כמיהה לחוש אותם בידיהם או ברגליהם: חלוקי נחל או אדמה תחוחה ורכה שנחפרה על ידי נמלים... המסע החושי הזה מגלה לחווה איכויות בסביבה, אך גם מגלה לו את עצמו, הוא לומד להכיר את מגוון התחושות, האסוציאציות והמחשבות המתעוררות בו כתוצאה מהחשיפה לגירוי החושי.

2.      המוטיבציה לגילוי ולהבנה של תופעות הטבע: הטבע מעורר אותנו לרענן ולפתח את כושר ההבחנה החושית שלנו בכך שאנו מתבוננים במגוון התופעות, עורכים הקשרים ביניהן, ומגלים קווי דמיון ושוני בין בעלי חיים, צמחים, מסלע, אדמה, מצבי מזג אוויר שונים ועוד.

3.       המוטיבציה לגילוי עצמי באמצעות חוויית אתגר: אנו מטפסים על הר או על עץ, אנו לומדים את עצמנו בתחושת ההרפתקה, המלווה בתחושת סכנה מסוימת שביכולתנו להכיל. אנו לומדים את עצמנו במאמץ הגופני ובמחשבות וברגשות העולים בנו לקראת היציאה להרפתקה, בזמן ההרפתקה וגם אחריה.

4.      המוטיבציה ליצור: החוויה החושית בטבע מעוררת בנו פעמים רבות דחף יצירתי. אני רואה פעמים רבות כיצד השהות בטבע של ילדים ומבוגרים מעוררת אותם לשים אבן על אבן, לשרטט דבר מה על החול או ליצור דבר מה מענפים ועלים. המוטיבציה ליצור בטבע מעמיקה את החשיפה שלנו אליו, אנו תרים אחר אובייקטים שישתלבו באופן המיטבי ביצירה שלנו. היצירה המתפתחת כוללת תהליך המשלב מגוון תחושות, מחשבה ודמיון ואפיון צורני שמביע מהות שהיא אנחנו.

המוטיבציה להשתייך. במרחב חווייתי מתעוררת בנו הסקרנות להבין כיצד הזולת חווה את הסביבה, להבין מה שונה ומה דומה בינינו. מעבר לכך, הצורך הטבעי להשתייך לקבוצה מעורר אותנו לפעילויות שונות יחד איתה, כמו טיול, יצירה בחומרי טבע, שימוש במתקן חווייתי ועוד