בובתרפיה: תיאטרון בובות טיפולי

בובותרפיה הינו מודל התערבות אותו פיתחה סמדר קופר-קיסרי.
על פי מודל זה המנחה נעזרת בבובות חבר שונות, המייצגות את התכנים, רגשות והקולות הפנימיים שאיתן הצופה/מגיב יוצר תקשורת ב”כאן ועכשיו”, ובכך נוצר קשר בין הפנים לחוץ.

המודל מתבסס על איכויותיה השונות של בובת התיאטרון בדגש על:
– הבחנה בין התכנים השונים כאשר בובה אחת מייצגת תוכן אחד. מספר הבובות יהיה כמספר התכנים שאיתם המטופל יעבוד.
– בחירה מושכלת בבובות תיאטרון שתהלום באופן מיטבי את התוכן הנבחר, על פי מודל שלושת ממדי הבובה.

על בסיס מודל בובותרפיה ומודל החוסן הרב ממדי (של פרופ’ מולי להד) נבנתה התכנית “מה עוזר כשקשה לי“. על בסיס מודל בובותרפיה ומודל שלושת ממדי הבובה פותחה ערכת הבובעמיתים