מרכז משאבים

יחידת המחקר של מרכז משאבים פועלת לקידום הידע התיאורטי והמעשי בתחומי הפסיכולוגיה, חינוך, בריאות ורווחה. 
 

פעילות היחידה מתבצעת בשיתוף מלא עם היחידות האחרות של משאבים: היחידה הקלינית ויחידת החוסן. היחידה עוסקת במספר מישורים:

פיתוח מודלים

פיתוח מודלים תיאורטים וישומיים העוסקים בדרכי התמודדות, התערבות פסיכוסוציאלית במצבי משבר וחירום, ופיתוח החוסן.

פיתוח כלי מדידה והערכה

פיתוח כלי מדידה והערכה של תהליכים טיפוליים, הערכה של תוכניות התערבות ופיתוח יכולות, אבחון ארגוני וקהילתי.

מחקר שיטתי

עריכת מחקר שיטתי אשר מטרתו לבחון יעילות של תהליכים טיפולים, הערכת תוכניות התערבות ופיתוח יכולות בקרב פרטים, קבוצות וארגונים

פיתוח חומרי למידה

פיתוח חומרי לומדה, הדרכה והכשרה, פיתוח תכנים ויישומים לפלטפורמות הטכנולוגיות השונות (סמארטפונים, טאבלטים, web ועוד)

ליצירת קשר עם יחידת המחקר