כוחות חירום וצוותים מקצועיים

סדנאות המיועדות לכוחות החירום השונים (צוותי כיבוי אש, משטרה, מגן דוד אדום, זק"א), מטפלים,  וצוותים מקצועיים (למשל: צוותים אורגניים בבתי חולים) וכל מי שנחשף למצוקתם של אחרים ומעניק להם סיוע
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

סיוע למסייעים (Helping the Helpers)

קורס זה מתמקד בהבנת עולמם של מסייעים בשעת חירום. תכנים: עזרה למתערבים בשמירת חוסן הנפש ומניעת ו/או הפחתת שחיקה מקצועית, הכרת התסמונות האופייניות לעוסקים באירועי אסון, וכיצד להתמודד אתם מנקודת מבט של מנהל האירוע והמתערבים בשטח.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

מודל החוסן הרב ממדי – גש"ר מ"אחד (BASIC Ph)

קורס חשיפה, לימוד ותרגול של מודל החוסן הרב מימדי, גש"ר מאחד, באמצעות הכרת הערוצים האישיים העוזרים לאיש כוחות ההצלה להתמודד עם מוראות העבודה באירוע חירום, העצמת הכוחות ולימוד השימוש בהם, וזיהוי כוחות ההתמודדות של הנפגע התחברות אליהם וסיוע לנפגע להתארגן.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

רציפויות שנפגעו ושיקומן

הצורך ברציפות ובתחושה שהאתמול מנבא את המחר הוא צורך בסיסי בקיום האנושי. תכני הקורס יכללו את סקירת הרציפויות הקיימות, הבנת הפגיעה ברציפויות אצל אדם הנמצא בחרום, והדרך לחיבור רציפויות שנפגעו. התרגול ייערך בעזרת סימולציות וסיוע בקטעי ווידאו.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

דיבוב פסיכולוגי מובנה – עבודת סדנה לצוותים לאחר אסון

הדיבוב הפסיכולוגי המובנה (גרסה עדכנית שפותחה בשיתוף בינלאומי – CIPR ©) הוא כלי אשר שופר בהמשך לביקורת במחקר העולמי והותאם לנפגעים אזרחיים. הדיבוב מיועד להתערבות – עזרה ראשונה נפשית – לקבוצות של אנשים אשר נחשפו לאירועי אסון.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

סיוע בהתמודדות עם אבל ואובדן

מטרות: רכישה של כלים לסיוע ותמיכה החשובים בהתמודדות עם המוות, עידוד ומציאת דרכים להתנהגויות מתמודדות המסיעות לאדם להפחתת כאב או אובדן, סיוע למערכת בפיתוח שרותי טיפול למניעת אובדן ולאחריו, והקניית ארגז כלים המארגן את הדרכים השונות לטיפול במוות.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

הצטרפות והובלה

קורס זה מתמקד בהכשרת אנשי מקצועות החירום ביצירת קשר עם אדם שמושפע באופן קיצוני מאסון. קהל יעד: צוותי חירום הנקראים לעזור לאנשים הנמצאים במצב נפשי מתוח ו/או בסכנת חיים או בקרבת איום על החיים. הקורס מורכב מהרצאה, צפייה בקטעי וידאו וסימולציות.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

בניית והעצמת חוסן בארגונים ציבוריים

ההכשרות כוללות הכרה בהשפעת המפגשים עם האוכלוסייה הפונה על הרווחה הנפשית של נותני השירות, שיפור מיומנויות השירות המשולב ביכולת אמפתית כלפי הפונים, זיהוי מרכיבי הדחק, ניהול שיחה עם פונים במצבי מצוקה, מניעת אלימות כלפי נותני שירות, ותוכנית לטיפוח אישי של נותני השירות.

קרא עוד »
כוחות חירום וצוותים מקצועיים

רציפות תפקודית בארגונים ציבוריים

תכנים: אפיון וזיהוי התנהגות ארגונית במצבי משבר וחירום שונים, תוכניות ארגוניות לשמירת הרציפות התפקודית בעת משבר וחירום, הכנת המערכות לחירום, מעבר משגרה לחירום, ניהול שגרת חירום, חזרה לשגרה ולכשירות, ותקשורת סיכונים.

קרא עוד »

הדרכות והרצאות מקוונות Online Supervision & Webinars

מודל המניפה – הכשרת מדרכים בארץ ובעולם Cascade Model \ Train the Trainers TTT

הכשרות והשתלמויות בהתאמה אישית On-site intensive training \ Custom courses at CSPC lecture room

קבלו מידע נוסף לקורסים עבור כוחות החירום וצוותים מקצועיים