דף הבית >> CCRAM חוסן קהילתי
 

CCRAM - הכלי לאמידת החוסן הקהילתי
Conjoint Community Resiliency Assessment Measure

חוסנה של קהילה הוגדר כיכולתה לתפקד בעת משבר ולחזור לשגרה (גם אם חדשה) ביעילות לאחר אסון.
בשנת 2010 ביוזמת פרופ' מולי להד מהמכללה האקדמית תל-חי ופרופ' לימור אהרנסון-דניאל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב,נפגשו שמונה-עשר מומחי תוכן משבעה מוסדות אקדמיים בישראל ומרקע מגוון, והחלו בתהליך מחקרי מובנה לפיתוח כלי סטנדרטי לאמידה של החוסן הקהילתי בשיתוף מקבלי החלטות  ממשרדי ממשלה שונים.
מטרת הכלי היא לתת בידי ראשי קהילות ומקבלי החלטות את היכולת למקד ולכוון משאבים לגורמים שאותרו במחקרכבעלי השפעה על החוסן הקהילתי.
 
עד כה, הושלמו השלבים שלהלן -
•     פותח ותוקף כלי מהימן לאמידת החוסן הקהילתי והסתיימה מדידה ראשונית (בייסליין) של מרכיבי חוסן קהילתי בעשרות ישובים בישראל.
•     הכלי הדגים את יכולתו לייצר מדדים וסמנים המבחינים בין קהילות שונות ויכולים לשמש בידי מקבלי החלטות להערכת נקודות חזקות וחלשות בזמן אמת.
•     הכלי תורגם לערבית, אנגלית, רוסית, גרמנית, איטלקית ובקרוב יתורגם לספרדית יוונית ותורכית.
•     פורסמו ארבעה מאמרים בספרות המקצועית אודות הכלי והשימוש בו, וכן שני פרקים בספר מקצועי.
 

1. Aharonson-Daniel L, Lahad M, Leykin D, Cohen O, Goldberg A. Community Resilience Assessment - Meeting the Challenge - the Development of the Conjoint Community Resiliency Assessment. Resiliency: Enhancing Coping with Crisis and Terrorism. 2015. pp. 179–205. 

Cohen, O., Leykin, D., Lahad, M., Goldberg, A., & Aharonson-Daniel, L. (2013). The conjoint community resiliency assessment measure as a baseline for profiling and predicting community resilience for emergencies. Technological Forecasting and Social Change.‏ LINK

Cohen O, Geva D, Lahad M, Bolotin A, Leykin D, Goldberg A, et al. Community Resilience throughout the Lifespan - The Potential Contribution of Healthy Elders. PLoS One. Public Library of Science; 2016;11: e0148125. LINK

Leykin, D., Lahad, M., Cohen, O., Goldberg, A., & Aharonson-Daniel, L. (2013). Conjoint Community Resiliency Assessment Measure-28/10 Items (CCRAM28 and CCRAM10): A Self-report Tool for Assessing Community Resilience.American journal of community psychology, 52(3-4), 313-323. LINK

Leykin D, Lahad M, Cohen R, Goldberg A, Aharonson-Daniel L. The dynamics of community resilience between routine and emergency situations. Int J Disaster Risk Reduct. 2016;15: 125–131. LINK

ממצאים ממחקר החלוץ:
הנחות היסוד של מקבלי החלטות בישראל ובעולם הן ש"חולשות" (להבדיל מחוסן) מבוססות בין היתר על גורמים כגון רמת הכנסה ומעמד תעסוקתי. תכניות, כספים ומאמצים רבים מושקעים בכיוון זה, אולם, כאשר מדובר בחוסן קהילתי ועמידה בפני מצב אסון, המחקר מראה שהמצב שונה והדברים המשפיעים על החוסן הם: מספר שנות מגורים בקהילה, מספר חשיפות קודמות לאירועי חירום והשתייכות לצוות חירום יישובי. גורמי החוסן שנמצאו במחקר הינם:
פרופיל החוסן הקהילתי מאפשר אבחנה בין חוסנם של ישובים שונים או חוסנו של אותו הישוב כעבור זמן ונותן את האפשרות לזהות אילו ממרכיבי החוסן נחלשו או התחזקו. לדוגמא – בתרשים שלהלן ניתן לראות כי בישוב שנבדק לפני, בעת מבצע עמוד ענן (2012), שנה לאחריו ובעת מבצע "צוק איתן" (2014). כל מרכיבי החוסן הקהילתי השתפרו במהלך מצב החירום "עמוד ענן" באופן מובהק למעט האמון החברתי שלא הושפע באופן מובהק מהעימות. שנה לאחר מכן, שלושה גורמי חוסן חזרו לרמה הממוצעת לפני מצב החירום, בעוד גורם המוכנות המשיך להשתפר גם שנה לאחר המבצע. חלק מגורמי החוסן המשיכו לתפס ולעלות גם בעת מבצע "צוק איתן" - דבר הממחיש את הדינאמיות של החוסן הקהילתי ואת השינויים בו כתגובה לאירועי חירום חיצוניים.
לקהילות יש את הפוטנציאל לתפקד ביעילות ולהסתגל בהצלחה למציאות חדשה לאחר אסון. אמידה תקופתית של החוסן הקהילתי, גם בעת רגיעה, תסייע לחיזוק המוכנות ותמקד את המשאבים בתמיכה בנקודות המחלישות את החוסן ובשעת חירום לאמוד את הנקודות שמחייבות תמיכה והתערבות.
פרוייקט זה מציע כלי מדידה מתוקף לאמידת החוסן הקהילתי. הכלי תורגם לערבית, רוסית ואנגלית ומוכן לשימוש למיפוי החוסן בקהילות. קיים גם שאלון מקוצר תקף בן עשרה פריטים אותו ניתן לצרף לשאלונים אחרים.

חוקרים,
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו ולהרחיב את השימוש בכלי בשני כיוונים:
(1)            אמידת החוסן הקהילתי בישובים נוספים וצירופם למאגר הלאומי.
(2)            הרצת מחקרים בעזרת ה-CCRAM, עם כלים ומשתנים אחרים, על מנת ללמוד על הקשר בין הכלי החדש לכלים ותיקים ואחרים.
 
ראש רשות,
נשמח  לעניין אותך בקיום סקר חוסן ברשות שלך ובהמשך לקיים מדידות עיתיות אשר תסייענה בבחינת יעילות התכניות המופעלות ברשות, לפני, בעת ולאחר שעת חירום.
ניתן לתאם מפגש בו נציג את הכלי ויישומיו ולבחינת ההיבטים המעשיים של הפעלת הפרויקט.
The CCRAM was developed through the collaboration of a group of researchers from seven academic institutions and several governmental authorities in Israel . Members are: Adini Bruria, Aharonson-Daniel Limor, Billig Miriam, Braun-Lewinson Orna, Canneti Daphna, Cohen Odeya, Feder-Bubis Paula,  Goldberg Avishay, Israeli Avi, Kimhi Shaul, Lahad Mooli, Leykin Dima, Lissitsa Sabina, Sender Avi, Peres Yochanan, Rappaport Carmit, Sagy Shifra, Shamai Michal. 
Online form powered by Typeform
 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org