בשנת 1997 יצאה המהדורה הראשונה והשנייה של Community Stress Prevention, אוגדן מאמרים העוסק בהיבטים הפסיכו-סוציאליים של חירום וכולל פרקים נבחרים המתארים את יישום המודלים השונים שפותחו במרכז משאבים בהיערכות והתערבות פסיכוסוציאלית בחירום בארץ ובעולם. בשנת 2007 יצאה המהדורה השישית של CSP, ומאז טרם פורסמו מהדורות חדשות.
                אנו נרגשים ומתכבדים להזמין אתכם לתרום מהניסיון העצום שלכם שנצבר בשנים האחרונות וספג מספר אירועי חירום ושעות רבות של עשייה בתחום. אנו מזמינים אתכם להשתתף בכתיבת המהדורה השביעית של CSP ולהגיש מאמר/פרק משלכם. הספר יפורסם באופן מקוון דרך אתר Leanpub (https://leanpub.com/team)
מה ניתן להגיש?
 • דוחות מחקר אקדמיים מלאים (עד 7000 מילים לא כולל ביבליוגרפיה)
 • דוחות מחקר קצרים (עד 2500 מילים לא כולל ביבליוגרפיה)
 • תיאורי מקרה ארוכים (עד 6000 מילים לא כולל ביבליוגרפיה)
 • תיאורי מקרה קצרים (עד 2500 מילים לא כולל ביבליוגרפיה)
 • תיאורי תכניות קהילתיות (עד 4000 מילים)
 • ניירות עמדה (עד 7000 מילים)
 • סקירות ספרים (עד 2000 מילים)
נושאים ותחומים להגשה:
 • דרכי התמודדות עם דחק
 • דחק והתמודדות בקרב כוחות ביטחון ומגיבים ראשוניים
 • חוסן אישי, קהילתי ולאומי
 • מודלים של התערבויות בדחק ו PTSD
 • התערבויות ותכניות מניעה לשכבות הגיל השונות
 • פסיכותרפיה וחרדה, דיכאון ו PTSD על רקע איום מתמשך
 • מודלים תיאורטיים בנושאי דחק, התמודדות
 • רציפות עסקית ותפקודית
 • היערכות למצבי חירום ואסונות
 • קהילה ואסונות
 • התערבות בינלאומית לאחר אסון ומשבר
 • ערוצי המדיה החברתית ואירועי חירום

לשאלות נוספות לגבי התאמת הטיוטה לספר ניתן לפנות ל dimleyk@gmail.com .
יש להגיש עד 03/05/2015 תקציר (עד 200) מילים וכותרת של המאמר אותו אתם מעוניינים להגיש. התאמתו של התקציר תיבחן על ידי וועדה מדעית והודעה על קבלה/אי-קבלת התקציר תימסר למגישים.


יש להגיש התקציר דרך הקישור הבא http://tiny.cc/cspccall
 
הנחיות כתיבה
 • הטיוטה תיכתב בשפה העברית
 • הטיוטה תכתב בתכנת וורד, ברווח כפול ותשלח דרך מערכת ההגשה המקוונת (כתובת תפורסם בהמשך)
 • יש להגיש את הקבצים הבאים. דף שער שיכלול מידע על המחבר/ת: תואר, מקום עבודה, תחומי התמחות ודרכי התקשרות; 2. תקציר המאמר בעברית ובאנגלית (עד 200-250 מילים, ללא שמות המחברים); 3. טיוטת המאמר במלואה, כולל שם המאמר
 
 
מבנה המאמר הסופי
כותרות וכותרות משנה: לכל חלק במאמר תהיה כותרת, ובמידת הצורך גם כותרות לתתי חלקים/פרקים. הכותרת תופיע בשורה נפרדת.
נספחים: ניתן לצרף נספחים למאמר ובמידה ויש יותר מנספח אחד יש למספר את הנספחים.
תקציר: התקציר יציג בקצרה את המטרה של המאמר, את הממצאים והמסקנות המרכזיות. בד"כ אין לכלול מקורות בתקציר. במידה ונעשה שימוש בשמות קיצור או ראשי תיבות – יש להגדיר את ראשי התיבות בהזדמנות הראשונה.
חלקי המאמר: במאמר מדעי מקובל המציג ממצאי מחקר אקדמי לרוב יופיעו החלקים הבאים: הקדמה, רקע תיאורטי (סקירת ספרות) ומטרות המחקר הנוכחי, שיטה (מדגם, כלי מחקר, הליך, ממצאים, דיון ומסקנות. מאמרים בסגנונות שונים לא מחויבים לעקוב אחרי המתאר המצוין, אולם כן יש להקפיד על חלוקה ברורה ומובחנת לחלקים שונים במאמר (למשל, רקע, מטרה, תיאור ההתערבות, ממצאים, דיון ומסקנות).
כתיבת ביבליוגרפיה
ציטוטים בגוף הטקסט יופיעו במספרים בתוך סוגריים מיד אחרי משפט או חוקר. למשל: "חוקרים [1]  מציעים כי"... על פי הספרות הנוכחית [2], ניתן ללמוד כי...".
רשימה ביבליוגרפית תופיע בסיום המאמר כרשימה. הרשימה עצמה תכתב לפי נהלי APA  ותמוספר על פי הופעת המקורות בטקסט. למשל
 1. Lahad, M., & Leykin, D. (2010). Ongoing exposure versus intense periodic exposure to military conflict and terror attacks in Israel. Journal of Traumatic Stress, 23(6), 691–698.
 2. Lahad, M., Shacham, M., & Ayalon, O. (2012). The“ BASIC Ph” Model of Coping and Resiliency: Theory, Research and Cross-Cultural Application. Jessica Kingsley Publishers.

קול קורא לכתיבת מאמר אשר ייכלל במהדורה מיוחדת בשפה העברית של Community Stress Prevention

 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org