דף הבית >> הרצאות וסדנאות >> שלטון מקומי (רשויות)
 
קהל יעד רלוונטי: ראשי מועצה, רכזי וקציני ביטחון במועצות אזוריות, מנהלי מכלולים
ותר מ- 90% מהרשויות המקומיות חוות אירועי משבר שונים בעוצמות שונות בכל שנה. תושבי הרשויות המקומיות רואים את המנהיגות המקומית ככתובת ראשונה לפנייה באירועי משבר וחירום. ראשי הרשויות נדרשים להוביל את ההתמודדות ולתת מענים לצרכי התושבים והקהילה במגוון השירותים לאזרח. מטרת התוכנית היא לסייע לרשות המקומית בבניית תוכנית להתמודדות ושמירת רציפות תפקודית באירועי משבר וחירום.
התהליך כולל אבחון מוכנות הרשות המקומית למשבר וחירום, סיוע בהכנת נהלי חירום רשותיים בהתאמה להנחיות מל"ח ולאפיון הרשות, הטמעת הנהלים בתהליך של הכשרה ותרגול, ניהול סימולציות במגוון תרחישים, ותחזוק מערך החירום.

רציפות תפקודית ברשות המקומית

קהל יעד רלוונטי: הקורס הינו קורס בסיס המתאים לכל קהל יעד אשר מעוניין לשפר את המודעות לכוחות הפנימיים המאפשרים לנו להתמודד באופן יעיל עם קשיים, מתח ודאגה.
מתנדבים ברשות המקומית מהווים חלק אינטגרלי מהמרקם הקהילתי בשגרה ובחירום. גיוס ותפעול נכון של מערך זה תורם לחיזוק משאב ההון האנושי ברשות המקומית. בחירום המתנדבים מסייעים למתערבים שונים. למשל - בסיוע לצוותי התערבות מיועדות למתנדבים פעולות של הרגעה, עידוד הקשבה, משימות אדמיניסטרציה. במטה, ליווי לטיפולים רפואיים, סיוע בחיפוש קרובים ועזרה בתיעול סקרנים. במרכזי הקליטה מופעלים מתנדבים בארגון שמרטפיה, בהעסקת ילדים, בחלוקת מזון, בקישור ובחיפוש קרובים, בהרגעה ובעידוד ובארגון פעילות חברתית.
ניהול נכון של מערך המתנדבים מצד אחד ימנע סמני שחיקה ועייפות, ירידה ביכולת התפקוד , ומצד שני יגביר את מסוגלותם המקצועית ושביעות רצונם מהתפקיד .

מטרת התוכנית להקנות כלים לגיוס, תפעול ושימור מיטבי של מערך המתנדבים הרשותי לחירום.  

גיוס ותפעול מתנדבים ברשות המקומית

קהל יעד רלוונטי:  צוותי כיבוי אש, משטרה, מגן דוד אדום, זק"א, מטפלים, צוותים אורגניים בבתי חולים וכל מי שנחשף למצוקתם של אחרים ומעניק להם סיוע

צוותי חירום ישוביים (צח"י) ושכונתיים (צח"ש)

צוות החירום היישובי/שכונתי מורכב ממתנדבים מהיישוב/השכונה, בעלי מקצוע ושאינם כאלה, המתארגנים לניהול היישוב בעת חירום. משימות הצוות היישובי כוללות נטילת אחריות לטיפול במשבר ושליטה בו, איתור האוכלוסייה הנפגעת, הפעלה של מערכות תמיכה פנימיות וביצוע תכניות שיקום קהילתיות. על מנת לממש משימות אלו כולל צוות החירום היישובי: ראש צוות; איש בטחון ומתנדבי בטחון מרכז חינוך ואנשי חינוך ומתנדבים  ביישוב; אחות או רופא מתושבי המקום (אם בעת שגרה צוות המרפאה איננו מתושבי המקום); צוות לוגיסטיקה לטיפול בבעיות מיידיות של מים, חשמל ותשתיות; מתנדבי רווחה וקהילה (בדרך כלל עובדים סוציאליים הגרים במקום ושאינם בהכרח עובדי הרשות) ומרכזי מידע ודוברות. 

מטרת התוכנית היא להכשיר את הצוות למשימותיו השונות, כולל תרגול במגוון תרחישים. תכני ההכשרה יכללו ידע תיאורטי בניהול משברים וחירום ברמה הקהילתית, ידע אודות תגובות שכיחות למצבי דחק וכלים להתערבות אישית וקהילתית בחירום.
(ניתן לבצע ימי רענון והשתלמויות בנושאים שונים לצוותים וותיקים)
קהל יעד רלוונטי:   צוותי כיבוי אש, משטרה, מגן דוד אדום, זק"א, צוותים אורגניים בבתי חולים וכל מי שנחשף למצוקתם של אחרים ומעניק להם סיוע
מצבי חירום דורשים מענה הולם ורב מימדי של הרשות וגיוס בעלי תפקידים מהיישוב למשימה. אבחון מקיף של רמת המוכנות היישובית על פי מימדים שונים -  התנסויות קודמות בחירום, נהלי חירום קיימים, ביצוע תפקידים ברגיעה (הכנה לחירום), מוכנות פיזית וכשירות על פי מכלולים, חוסן יישובי, זיהוי נקודות חוזק וחולשה בהקשר למוכנות לחירום, ותפיסת מוכנות כללים לחירום - יאפשרו למקבלי ההחלטות ביישוב להיערך טוב יותר למצבי חירום.

במהלך האבחון יערכו ראיונות עומק עם בעלי תפקידים שונים ביישוב על מנת ללמוד על המימדים השונים של מוכנות היישוב לחירום ולבדוק את משאבי הקהילה. בסיום התהליך ראש היישוב יקבל דו"ח מפורט אודות מצב יישובו, יחד עם המלצות לפעולה.

אבחון מוכנות יישובית

 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org