דף הבית >> מחקר >> פרסום ומאמרים
 
הרשימה הבאה מציגה פרסומים ומאמרים של אנשי הצוות. חלק מהמאמרים והספרים זמינים להורדה.
 • איילון, ע' (1983). פנים מול פנים עם מחבלים.
 • אונגר-ארנוב, י' (2009). מציאות משותפת של מלחמה - חוויית העובדות בסוציאליות בקריה הרפואית רמב"ם במלחמת לבנון השנייה. עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך האוניברסיטה, אוניברסיטת חיפה.
 • דורון, מ' (2014). חזרת המשפחות ליישובי הדרום.
 • זיגלמן, י', שחם, מ', להד, מ', & שחם, י'. (2006). פיתוח חוסן קהילתי וארגוני באמצעות מודל החוסן הרבה מימדי. אוחזר ב- 04 12 2012, מתוך משאבים מיסודו של המרכז לשעת חירום.
 • ​להד, מ. (1993). מודל החוסן הרב מימדי BASIC-Ph.  בתוך: ש. לוינסון, פסיכולוגיה בבית הספר ובקהילה. תל־אביב: הדר.
 • להד, מ. (1999). מודל החוסן הרב מימדי BASIC-Ph ושימושיו ברמת הפרט, הקבוצה והארגון. המרכז לפיתוח משאבי התמודדות, קריית שמונה.
 • להד, מ. (1997). וחושך על פני תהום- מצוקת המטפל המתערב באסון בהיעדר טקסי חניכה ובידול. המרכז לפיתוח משאבי התמודדות, קריית שמונה.
 • להד, מ.  קשישים ומצבי חירום-האומנם קבוצת סיכון בלבד 
 • ניב, ש', להד, מ', פרחי, מ' (2001). התערבות מניעתית בעקבות אירועי אסון עוקבים. 
 • להד, מ' (2007) אני, אתה והמלחמה הבאה. על הרגש, 9. 
 • להד, מ' (2007). על החיים ועל המוות הטאבו האחרון. הכנס ה- 13 של תמיכה, האגודה הישראלית לטיפול תומך.
 • להד, מ., דורון, מ., איילון, ע., קפלנסקי, נ., לייקין, ד. (2009). דמיון כמרפא לטראומה נפשית: מודל SEE FAR CBT כניסיון למצוא הסבר חליפי לאפקטיביות של טיפול בפוסט-טראומה באמצעות קלפים טיפוליים במציאות הפנטסטית. פסיכו אקטואליה, 5, 12-20.
 • להד, מ' (2011,נובמבר). וכשהחיים קשים מנשוא: על האופציה לצמוח מכאב במצבי אין מוצא באמצעות הדמיון. יום עיון בנושא "מהם החיים הראויים לחיותם?" צמיחה, התפתחות וחיפוש משמעות, אוניברסיטת חיפה
 • להד, מ', רוגל, ר', לייקין, ד' וכורזים, י' (2012). דרכים לזיהוי קהילות בסיכון. משרד הרווחה.
 • להד, מ'. (אפריל, 2012). חוסן ארגוני בעתות משבר. כנס חוסן ארגוני - המרכז הבינתחומי הרצליה. 
 • לייקין, ד', להד, מ' (2001). תגובות פוסט-טראומתיות והתמודדות בקרב תלמידות תיכון בעקבות הטבח בנהריים.
 • קופר-קיסרי, ס. (2004). בובת התיאטרון ב"זום-אין" - מודל שלושת ממדי בובת התיאטרון: היבטים תרפויטיים. טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי, כרך 4, גליון 1.
 • סולימן, נ', לייקין, ד', ברמן, א', בונה, נ' ו-להד, מ' (2015). יתגבר כארי למלאכתו: חוסן נפשי והתמודדות עם גורמי דחק בקרב עובדי כליאה. צוהר לסוהר, 17, 32-52.
 • רוגל, ר', אנקור, ח' (2009). לחזור למעגל. משאבי אנוש ניהול הגיוס, 18. 
 • רוגל, ר' (2011). בין חוסן לבטיחות. הועידה הארצית לממוני בטיחות 14-15 מרץ, 2011. 
 • רוגל, ר' (2012) חוסן וקיימות.תחזית קיימוּת לישראל 2030 - מכון ירושלים לחקר ישראל
 • רוגל, ר' (מרץ, 2012). שיקום קהילה לאחר אסון: לקחים מאירועי קיצון בארץ ובעולם. אוניברסיטת חיפה 
 • Acinas, P. & Cervera, M. (2011). SEE FAR CBT: Ver mas alla de la terapia cognitivo conductal. Psiquiatria, 4:13. 
 • Admon, R., Leykin, D., Lubin, G., Engert, V., Andrews, J., Pruessner, J. & Hendler, T. (2012). Stress-induced reduction in hippocampal volume and connectivity with the ventromedial prefrontal cortex are related to maladaptive responses to stressful military service   download
 • Berger, R., & Lahad, M. (2010). A safe place: Ways in which nature, play and creativity can help children cope with stress and crisis–establishing the kindergarten as a safe haven where children can develop resiliency. Early Child Development and Care, 180(7), 889-900.‏
 • Cohen A. (2009)  Treatment of Dissociation with EMDR when War Interrupts the Process. Journal of EMDR Practice and Research Vol. 3 No.1, pp.50-56
 • Cohen A. & Lahad, M. (2000) Treatment of Hospitalised Trauma Patient Using EMDR, Sichot 14:3 (The Israel Journal of Psychotherapy) June 2000
 • Cohen A. & Lahad, M. (2014). Israel’s Community Stress Prevention Center (CSPC): Perspectives on international post-disaster response.  In M. Luber (Ed.), Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets. New York: Springer Publishing Company
 • Cohen, R., Leykin, D., Aviv, Y., Kukis, A., & Lahad, M. (2015). Affective dimensions of COPE cards: Preliminary evidence of the affective ratings of valence, arousal and dominance of associative cards for psychotherapeutic purposes. The Arts in Psychotherapy. doi:10.1016/j.aip.2015.04.004
 • Cooper-Cesari, S. (2004). Zoom into Puppet – The three-dimensional model of the puppet: Therapeutic aspects. Academic Journal of Creative Art Therapies  , 4, 1. more info
 • Lahad, M., & Ayalon, O. (1991). Preserving children's mental health under threat of war. Children and death, 65-76.‏
 • ​Lahad M. (1996, June). Children facing disaster. Paper presented at the meeting of the Second World Conference of the International Society for Traumatic Stress Studies, Jerusalem, Israel.
 • Lahad, M. (1996). Masking the gas mask: Brief intervention using metaphor, imagery, movement and enactment. Dramatic Approaches to Brig ‘Therapy, 139-145.‏ more info
 • Lahad, M., Kosti, E., Ben-Yashir, S. & Cohen, A.  (1996) “How the Hostages Coped”  Australian Journal of Emergency Management.
 • Lahad, M. & Cohen, A. (1997) (Eds.), Community stress prevention, volumes 1 and 2. Kiryat Shmona, Israel: Community Stress Prevention Centre. 
 • Lahad, M. & Cohen, A.(Eds.), Community stress prevention, volume 3 Kiryat Shmona, Israel: Community Stress Prevention Centre. 
 • Lahad, M. & Cohen, A.(Eds.), Community stress prevention, volume 4 Kiryat Shmona, Israel: Community Stress Prevention Centre. 
 • Lahad, M. & Cohen, A.(2003), Community stress prevention, volume 5 Kiryat Shmona, Israel: Community Stress Prevention Centre. 
 • Lahad, M. & Cohen, A. (2007) (Eds.), Community stress prevention, volume 6 Kiryat Shmona, Israel: Community Stress Prevention Centre. 
 • Lahad, M. (2000). Creative supervision: The use of expressive arts methods in supervision and self-supervision. London: Jessica Kingsley Publishers.‏ more info
 • Lahad, M. (2000). Darkness Over the Abyss Supervising Crisis Intervention Teams Following Disaster. Traumatology, 6(4), 273-293.‏
 •  Baum, N. & Ankor, H. (2005).Building Resilience in Preschool Children Preschool: Teachers' Manual  
 • Lahad, M. (2005). Terrorism: The community perspective. Journal of aggression, maltreatment & trauma, 10(3-4), 667-679.‏
 • Lahad, M., & Ben-Nesher, U. (2008). Community coping: Resilience models for preparation, intervention and rehabilitation in manmade and natural disasters. Phoenix of Natural Disasters: Community Resilience, 195-208.‏
 • Lahad, M. (2008). Post traumatic responses in disasters: A community perspective. Resilience: The phoenix of natural disasters, 33-45.‏
 • Lahad, M. & Crimando, S. (2010). Preparing for the Next Generation of Disasters. Journal of Jewish Communal Service, Volume 85, Nos. 2/3, Summer, 320-329  
 • Lahad, M., & Doron, M. (2010). Protocol for Treatment of Post Traumatic Stress Disorder: SEE FAR CBT Model: Beyond Cognitive Behavior Therapy (Vol. 70). Ios PressInc.‏
 • Lahad, M., Shacham, M. & Ayalon, O. (2013).Model of Coping and Resiliency: Theory, Research and Cross-cultural Application. Jessica Kingsly: New York.
 • Lahad, M. (2013).Le modèle intégratif de la résilience, Basic-Ph ou Ce que l'on connait des processus de survie.
 •  Lahad, M., Leykin, D., Rozenblat, O. & Fajerman, Z. (2014). Exploring the Efficacy of Anxiety and PTSD Therapeutic Techniques and Protocols in Practice During Ongoing Terrorism: Evidence From a Focus Group Research. International Journal of Social Work, 1(1), 46-69 
 • Leykin, D. Mooli Lahad, and Nira Bonneh, “Posttraumatic Symptoms and Posttraumatic Growth of Israeli Firefighters, at One Month following the Carmel Fire Disaster,” Psychiatry Journal, vol. 2013, Article ID 274121, 5 pages, 2013  more info
 • Lahad, M., Rogel, R., & Crimando, S. (2012). The emergency behaviour officer (EBO): The use of accurate behavioral information in emergency preparedness and response in public and private sector settings. In International handbook of workplace trauma support   download
 • Rogel, R. (2009). Education System in Times of Long Lasting Uncertainty; The Role of a Director of a Municipal Education System I the Professional-Political Continuum during a Crises (Doctoral dissertation, University of Leicester).
 • Rosenfeld L.B., Lahad, M. & Cohen A.  (2001) Disaster, Trauma and Resilience: A Community Perspective, chapter in The Context of Youth Violence. Eds. Richman & Fraser: 
 • Schuster, R., Rogel, R., Smolak, R., & Fraser, S. (2010). Measuring the Effectiveness of Mass Media Messages Created by Public Health Leaders.Prehospital and Disaster Medicine25(S1), S1-S1.
 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org