לקוחות מספרים

"הנושאים מאוד רלוונטיים ומשמעותיים ותורמים למורה ברמה המקצועית והאישית, מחדדים את המודעות ואת התובנות ומקנים כישורים וכלים לדרכי התמודדות היום יומית עם כל המורכבויות בעת משבר ולחץ"

(סמירה אבורוכן, יועצת חינוכית חט"ב עספיא)
"עזרתם לנו להכיר ביכולתנו ליצור יחסי חברות קרובים ואמיתיים בין אנשי הצוות, אנו מסוגלים לקבל זה את זה ולשתף זה את זה כאחד ביגון מחד גיסא, וברגשות חדווה, הצלחה ושמחות מאידך גיסה, וכתוצאה מכך ישנה עזרה הדדית, כבוד הדדי ותמיכה מלאה"

(ד"ר זאב סוניס, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, ביה"ח גליל מערבי)
"אין צורך להוסיף מילים על חשיבות בהכנה לתיפקודו של המנהל במצבי לחץ. תרמתם רבות לחיזוק המודעות ומתן כלים להתמודדות"

(חגי סמט, מרכז התוכניות להכשרת מנהלים, אוהלו בקצרין)
 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org