ביום א' ה-26/10/2013 התקיים מפגש מועצתי בהשתתפות ראשי הצח"י, מנהלי קהילות, מובילי תחום קהילה ורווחה בישובים, סגן ראש המועצה וצוותי הביטחון, הרווחה ומחלקת היישובים של המועצה . הכנס אורגן ע"י צוות המועצה בהובלתה של עו"ס מיכל מסד והונחה ע"י צוות משאבים.
מטרות הכנס היו ליישר קו בהגדרת תפקיד ראש הצח"י בין כל מובילי התחום ביישובים ובמועצה ולגייס את היישובים והמשתתפים לטובת הקמה וקידום צוותי הצח"י.
 
את הכנס פתח סגן ראש המועצה ואחריו דיברו מנהל הביטחון והרווחה. לאחר מכן, דר' אתי בהם - מנחה מובילה ממשאבים, העבירה סדנה על הגדרות תפקיד ראש הצח"י. לסיום הועברה הרצאה ע"י פרופ' מולי להד - נשיא משאבים בנושא התנהגות אוכ' בחירום וחשיבות הצח"י בחיזוק החוסן היישובי.

מיזם צח"י מוא"ז מטה אשר - סיכום כנס רוחב מועצתי

מיזם צח"י הינו פרויקט הקמה והכשרת צוותי חירום יישוביים בחמש מועצות בצפון. הפרויקט מנוהל על ידי מרכז משאבים בשיתוף משרד הרווחה, ומיושם בשטח ע"י מרכז משאבים וארגונים נוספים מהקואליציה הישראלית לטראומה
ב-6/10/2013 התקיים מפגש מועצתי בהשתתפות אש המועצה, קב"ט המועצה, מזכירת המועצה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וצוות העו"סים ומנהלת המחלקה לפיתוח יישובים וצוותה. ​לכנס הגיעו נציגי מרבית הקיבוצים ראשי צח"י ומנהלי קהילה. סה"כ לקחו חלק כ-50 נציגי קיבוצים. הכנס הובל והונחה ע"י העו"סקית ומנהל אגף הבטחון במועצה.
את הכנס פתח ראש המועצה אשר הדגיש את החשיבות בצוותים והדגיש את תפקידם כצוותי חסן קהילתיים. בעקבותיו בירכו: אילנה - מפקחת קהילתית וגב' דורית אלמליח - מנכ"לית משאבים. בהמשך הועברה הרצאה ע"י ד"ר רובי רוגל ממרכז משאבים.

מיזם צח"י מוא"ז הגליל העליון - כנס צח"י ראשון להנעת המיז"ם

ביום א' ה-12/11/2013 התקיים כנס צח"י ראשון להתנעת המיזם, גיוס פעילים נוספים והתחלת ההכשרות במוא"ז מבואות החרמון בהשתתפות ראש המועצה, מנהל תחום חינוך ורווחה במועצה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וצוות העו"סים, נציגי משטרה, נציגי צוות חילוץ והצלה ועוד . הכנס הכנס הובל והונחה ע"י העו"סקית רקפת ראובן, מהמחלקה לשירותים חברתיים במוא"ז מבואות חרמון.
את הכנס פתח ראש המועצה ובהמשך הועברה הרצאה ע"י פרופ' מולי להד, נשיא מרכז משאבים.
 
ב 24/12/2014 נערך כנס המועצה והישובים להיערכות לחירום, כנס שנבנה בשותפות מלאה בין מחלקת הרווחה למחלקת הביטחון. כנס שמטרתו היתה הגברת שיתוף הפעולה והתאום לשעת חירום בין המועצה ראשי המכלולים ובעלי התפקידים בחירום לבין צוותי החירום הישוביים הנהלות הישובים רב"שים וחברי יחידת החילוץ המועצתית. בכנס נכחו נציגים מרוב יישובי המועצה. הכשרת צוותי הצ"חי הינו פרויקט מיוחד של משרד הרווחה, בכנס נכחה מפקחת עבודה קהילתית אורית הרץ, והוזמנו להרצות סא"ל יניב קריאף קצין הגמ"ר אוגדה 91 ופרו"פ מולי להד נשיא משאבים.

מיזם צח"י מוא"ז מבואות חרמון 

 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org