סדנת הורות בשישה חלקים

סדנה עבור המכון לקידום החירש

סרי לנקה - בעקבות הצונאמי ב 2005

הכשרות ביפן