דף הבית >> מחקר >> אודות
 
יחידת המחקר של מרכז משאבים פועלת לקידום הידע התיאורטי והמעשי בתחומי הפסיכולוגיה, חינוך, בריאות ורווחה. פעילות היחידה מתבצעת בשיתוף מלא עם היחידות האחרות של משאבים: היחידה הקלינית ויחידת הפיתוח וההכשרה.
היחידה עוסקת במספר מישורים:
פיתוח מודלים תיאורטים העוסקים בדרכי התמודדות, התערבות פסיכוסוציאלית במצבי משבר וחירום, ופיתוח החוסן.
פיתוח כלי מדידה והערכה של תהליכים טיפוליים, הערכה של תוכניות התערבות ופיתוח יכולות, אבחון ארגוני וקהילתי.
עריכת מחקר שיטתי אשר מטרתו לבחון יעילות של תהליכים טיפולים, הערכת תוכניות התערבות ופיתוח יכולות בקרב פרטים, קבוצות וארגונים 
פיתוח חומרי לומדה, הדרכה והכשרה, פיתוח תכנים ויישומים לפלטפורמות הטכנולוגיות השונות (סמארטפונים, טאבלטים, web ועוד)
photo credit: www.freedigitalphotos.net | KROMAKRATHOG | 89studio
 
כל הזכויות שמורות © מרכז משאבים  | טלפון: 046900600 פקס:  04-6950740 דוא"ל: cspc@icspc.org